DX Tracker

Bản đồ chuyển đổi số Việt Nam, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực đổi mới, sáng tạo của các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số.

  • Bước Tiến Lớn: UCON Sẽ Ra Mắt Trên Nền Tảng Sàn Phi Tập Trung PancakeSwap vào Ngày 6 tháng 3 năm 2024

  • Siba Food triển khai SAP S/4HANA cho ngành bán lẻ thực phẩm

  • Mavin tiên phong chuyển đổi số ngành chăn nuôi heo với ERP SAP