Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1

Ngày 9/6, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đối tác đã khởi động dự án “Triển khai Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Giai đoạn 1”.

0
605

Petrovietnam khởi động dự án triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1, theo Tạp chí của Hội Dầu khí Việt Nam (PetroTimes).

Chi tiết:

Ngày 29/05/2021, Petrovietnam và Công ty cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS đã thực hiện ký kết hợp đồng để thực hiện triển khai dự án “Triển khai Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Giai đoạn 1”. 

Ngày 9/6, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đối tác (NGS, SAP và Dell) đã khởi động dự án “Triển khai Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Giai đoạn 1”.

Bối cảnh:

Dự án sẽ thực hiện triển khai các nghiệp vụ: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Quản lý ngân quỹ và dòng tiền; Lập kế hoạch ngân sách và dự báo; Quản lý danh mục dự án đầu tư; Hợp nhất báo cáo tài chính, Xây dựng báo cáo quản trị cho Petrovietnam trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 

Trong đó, mục tiêu chính của dự án nhằm triển khai chiến lược chuyển đổi số tại Công ty mẹ – Tập đoàn số hoá hoạt động tài chính – kế toán; quản lý ngân sách và dự toán, quản lý dự án đầu tư; đưa ra các giải pháp tổng thể, đồng bộ và tập trung, sẵn sàng tích hợp với các đơn vị thành viên và hệ thống ứng dụng khác; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, áp dụng giải pháp phù hợp với hiện trạng, sẵn sàng hỗ trợ chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Trang Phạm

Nguồn: Petrotimes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here