Nền kinh tế Salesforce sẽ tạo ra 9,3 triệu việc làm và 1,6 nghìn tỷ USD doanh thu mới vào năm 2026

0
43
Nền kinh tế Salesforce sẽ tạo ra 9,3 triệu việc làm và 1,6 nghìn tỷ USD doanh thu mới vào năm 2026

Theo một nghiên cứu mới của IDC, nền kinh tế Salesforce sẽ tạo ra 9,3 triệu việc làm và 1,6 nghìn tỷ USD doanh thu mới trên toàn thế giới vào năm 2026.

Salesforce cũng đang thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho hệ sinh thái đối tác của mình, với doanh thu của hệ sinh thái dự kiến ​​sẽ đạt 6,19 USD cho mỗi 1 USD mà Salesforce kiếm được vào năm 2026.

Nghiên cứu được thực hiện bởi IDC và được công bố bởi Salesforce vào ngày 20 tháng 9 năm 2021. Nó xem xét tác động của Salesforce và hệ sinh thái đối tác của mình đối với nền kinh tế toàn cầu.

Nghiên cứu cho thấy rằng Salesforce và hệ sinh thái đối tác của mình sẽ tạo ra 9,3 triệu việc làm mới trên toàn thế giới vào năm 2026. Số lượng việc làm này sẽ được tạo ra trong các lĩnh vực như phát triển phần mềm, tư vấn, dịch vụ khách hàng và đào tạo.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng Salesforce và hệ sinh thái đối tác của mình sẽ tạo ra 1,6 nghìn tỷ USD doanh thu mới trên toàn thế giới vào năm 2026. Doanh thu này sẽ được tạo ra từ việc bán phần mềm Salesforce, dịch vụ của Salesforce và các giải pháp do đối tác của Salesforce cung cấp.

Salesforce đang thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho hệ sinh thái đối tác của mình. Hệ sinh thái đối tác của Salesforce hiện lớn hơn Salesforce gấp năm lần và dự kiến ​​sẽ lớn hơn Salesforce gấp sáu lần vào năm 2026. Doanh thu của hệ sinh thái đối tác của Salesforce dự kiến ​​sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2026.

Nền kinh tế Salesforce đang giúp các doanh nghiệp phát triển và đổi mới, đồng thời tạo ra cơ hội cho người lao động trên toàn thế giới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here