SAP Business One là giải pháp quản trị toàn diện, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu quản trị của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). SAP B1 tích hợp tất cả thông tin kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp...
Ngày 15/06/2021 – tại Hà Nội, Tập đoàn Mavin chính thức khởi động (kick-off) Dự án Triển khai Hệ thống Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP SAP S/4HANA cho ngành Chăn nuôi heo.  Đây là Dự án ERP thứ 4 (sau các ngành...
SAP Ariba là một giải pháp sáng tạo dựa trên đám mây cho phép các nhà cung cấp và người mua kết nối và kinh doanh trên một nền tảng duy nhất. Nó cải thiện hệ thống quản lý nhà cung cấp của một tổ chức bằng...
sap-erp-vietnam
Bài viết được dịch từ nguyên tác của ông Rajat Agrawal - Platinum Consultant tại SAP. Với sự thổi phồng của truyền thông và kỳ vọng của công chúng, công nghệ chuỗi khối (blockchain technology) cho sự hợp tác giữa nhiều doanh nghiệp vẫn...